OSNOVA ZA REVIDOVANJE PLANA JE PROMJENA PLASMANA UGLJA PREMA JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“

Nakon potpisivanja godišnjeg Ugovora za 2021. godinu sa JP „Elektroprivreda BiH“ i smanjenja ranije ugovorenih količina uglja za oko 150.000 tona neophodno je bilo izvršiti revidovanje Trogodišnjeg plana poslovanja za period 2020. – 2022. godina. Revidovani plan usvojen je sredinom marta na 14. vanrednoj sjednici Skupštine RMU „Banovići“ d.d. Banovići.

Plan poslovanja je i ranijih godina usklađivan sa potrebama JP „Elektroprivreda BiH“, kao glavnim kupcem banovićkog uglja. Osim promjena u plasmanu uglja, plan je obuhvatio i promjene vezane za izradu istražnih i pripremnih prostorija u jami, investicionih ulaganja, broja zaposlenih, te izmjenu određenih finansijskih veličina.

Proizvodni plan uglja ostao je isti kao u predhodnom periodu, a do promjene u finansijskim projekcijama došlo je zbog prošlogodišnjeg povećanja plata i toplog obroka zaposlenika, što nije bilo obuhvaćeno ranijim Trogodišnjim planom poslovanja.

Na ovaj način formiran je dokument koji predstavlja realnu sliku mogućnosti kako proizvodnje tako i plasmana uglja u narednom periodu, dajući projekciju potrebnih ulaganja na obezbjeđenju neophodnih preduslova za kontinuiranu proizvodnju.

Postavljeni zadaci u periodu od 2020. do 2022. godine su ostvariti ukupnu eksploataciju i preradu uglja u iznosu od 5.200.000 tona, uz prosječnu toplotu od 15,174 GJ/t i realizaciju direktne otkrivke od 36.800.000 metara kubnih čvrste mase. Izraditi 8.529 metara pripremnih i istražnih prostorija u jami, te obezbijediti plasman planiranih količina uglja.

Iz menadžmenta Rudnika navode da smanjenje količina uglja prema JP „Elektroprivreda BiH“ neće uticati na planirano poslovanje preduzeća, obzirom da se zbog nepovoljne situacije u elektroenergetskom sektoru, odnosno rudnicima u Koncernu, traže dodatne količine banovićkog uglja koji je, posebno u ovom periodu, među rijetkim oslonac stabilne proizvodnje.

Kao najveći potrošač uglja svakako ostaje JP „Elektroprivreda BiH“ sa učešćem od 62% u ukupnom plasmanu, za potrebe ostale industrije planira se izdvojiti 21% ukupnog plasmana, opštoj i širokoj potrošnji 10 % i za izvoz 7%.

Politika prodaje u planskom periodu zasniva se na istraživanju tržišta baziranog na industrijskim potrošačima, posebno potrošačima ugljeva sitnije granulacije, širenju ino tržišta i potpisivanju direktnih ugovora sa potrošačima bez posrednika.

Intenzivno se radi na vraćanju banovićkog uglja na tržište Srbije, sklopljen je direktni ugovor sa fabrikama šećera „Sunoko“ iz Novog Sada za isporuku 40.000 tona separisanog uglja. Ugovor sa šećeranom sklapan je i ranije, ali preko posrednika firme RoRo Srbija. Zbog boljih uslova poslovanja pokušava se usvojiti praksa da se ugovori potpisuju isključivo sa potrošačima.

Prema tome u posmatranom periodu Planom je predviđen pozitivan finansijski rezultat u ukupnom iznosu od 2.222.148 KM.

Projekciju poslovanja preduzeća pratit će i investiciona ulaganja koja su predviđena u ukupnom iznosu od 115.016.409 KM. Za naredni period u planu je investirati oko 50 miliona KM, za nabavku potrebne mehanizacije ključne za neometano održavanje proizvodnog procesa.