Labaratorijskim analizama gasnih parametara u jami „Omazići“ primjetno je smanjenje koncentracije požarnih gasova, što predstavlja povoljnije uslove za gašenje nastalog požara. To je rezultat postavljanja zidnih izolacija i kontinuiranog hlađenja požara vodom.

Konstantnom kontrolom i analizom podataka evidentno je da dosadašnje metode gašenja požaradaju rezultate i stvaraju povoljnije uslove u smislu nastavka saniranja požara.