Ekipe čete za spasavanje izvršile su prospekciju požarnog područja i uzeli uzorke za hemijsku analizu, udaljili se od mjesta požara na 100 metara i izvršili izolaciju požarnog područja.

U narednim danima uz konstantnu kontrolu gasnih i ventilacionihparametara, ekipe Čete za spasavanje stvorit će uslove za separatno ili protočno provjetravanje slijedećih jamsikh prostorija: ulaz u jamu, glavni transportni niskop JUG-1, glavni ventilacioni niskop JUG – 2, transportni niskop Zapad, ventilacioni niskop Zapad, glavni vodosabirnik.

Nakon izvršenja gore navedenih radnji, stvorit će se uslovi za daljnje postupanje na sanaciji požarnog područja koje će se postepeno uvoditi u ventilacioni sistem jame i omogućiti uslove za odvodnjavanje jame.