Nastavljeno kontinuirano pasivno gašenje požara vodom u nižim kotama požarom zahvaćenih rudarskih prostorija. Oscilacije u rezultatima hemijskih analiza biće eliminisane smanjenjem dotoka kisika na mjesto požara u višim kotama požarom zahvaćenih rudarskih prostorija.