U proteklih sedam dana:


  • Vrše se radovi rekonstrukcije stare Transportne prostorije otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad. Ovi radovi ne utiču na dalje postupanje na sanaciji požara. Rekonstruisano je 53 m navedene prostorije.
  • Završena je demontaža i izvlačenje iz Transportnog niskopa otkopnog polja Z2 elektro mašinskih sklopova dijela trakastog transportera interne oznake T-5.
  • Završena je revizija DRP nove Transportne prostorije otkopnog polja Z2, a u narednim danima navedeni projekat biće poslat u FMERI na odobrenje.
  • Radovi ispumpavanja vode iz Vezno ventilacionog prekopa Zapad okončani su sredinom tekuće radne sedmice. Izvršena je prospekcija Vezno ventilacionog prekopa 1 OPZ3-4. Prospekcijom je utvrđeno da je prostorija u zadovoljavajućem stanju sve do ulaza u Vezno ventilacioni prekop 1 OPZ2 gdje je profil zarušen u dijelu komore transportnih sredstava. Samo križište navedenih prostorija je u zadovoljavajućem stanju i tu nije bilo prorušavanja. Dužina od 150 m navedenog Vezno ventilacionog prekopa 1 OPZ3-4 separatno se provjetrava i vrši se njegovo dodatno zalaganje po obimu profila gdje postoje pukotine u zalogu.
  • Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2 nastavljeni su nakon ispumpavanja vode iz Vezno ventilacionog prekopa Zapad.
  • Početkom naredne sedmice započeće ispumpavanje vode iz otkopnog polja Z4/3 gdje se nalazi KMŠČZapočeto je instalisanje transportnih sredstava na liniji Vezno ventilacioni prekop 1 OPZ3-4, Vezno ventilacioni prekop 1 OPZ5, Transportna prostorija OPZ5 na T-10 u Glavnom transportnom niskopu Zapad radi sanacije zarušenog dijelaVezno ventilacionog prekopa 1 OPZ2 Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.