Hemijske analize uzoraka jamskog zraka na izolirajućim pregradama ukazuju na postepeno gašenje požarom zahvaćenih rudarskih prostorija. Koncentracija požarnih plinova opada.

Proces otvorenog gorenja prelazi u fazu tihe oksidacije, jer je sadržaj kisika u požarnoj zoni ispod 4%. Koderi ugljenmonoksida koji su locirani u blizini požarnog područja pokazuju konstantno opadanje ugljičnog monoksida, koji lagano teži ka nuli.