Uspostavljen je sistem protočnog provjetravanja jame na glavnom ventilatorskom postrojenju JUG – 3. U navedenom sistemu provjetravanja uvedene su slijedeće rudarske prostorije:

- Glavni transportni niskop JUG - 1

- Glavni ventilacioni niskop JUG - 2

- Glavni vodosabirnik

- Dio transportnog niskopa Zapad

- Ventilacioni niskop Zapad

- Glavni ventilacioni niskop JUG – 3


U ovom dijelu jame uspostavljen je normalan režim rada u smislu provjetravanja, kontrole ventilacionih i gasnih parametara, redovnih puteva kretanja, odvodnjavanja, elektro napajanja, transporta i sl. Uspostavljena je i daljinska kontrola ventilacionih i gasnih parametara.

Prospekcijom požarnog područja uočeno je slijedeće:

- Nema oksidacije niti otvorenog plamena

- Temperatura požarnog prostora je do 40 stepeni

- Sadržaj O2 ispod 2,5%

- Sadržaj CO2 iznad 9%

- Sadržaj CH4 ispod 3%

- Sadržaj CO ispod 35 ppm.

Požarni prostor je sveden na 350 m prostorija. U narednim danima predstoji stvaranje povoljnih uslova za odvodnjavanje vezno ventilacionog prekopa Zapad.