U proteklih sedam dana:

  • Vrše se radovi rekonstrukcije stare Transportne prostorije otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad. Ovi radovi ne utiču na dalje postupanje na sanaciji požara. Rekonstruisano je 78 m navedene prostorije.
  • Završena je revizija DRP nove Transportne prostorije otkopnog polja Z2, a u narednim danima navedeni projekat biće poslat u FMERI na odobrenje.
  • U Vezno ventilacionom prekopu otkopnog polja Z4-3 vrši se dodatno zalaganje po obimu profila gdje postoje pukotine u zalogu.
  • Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2nastavljenisunakon ispumpavanja vode iz Vezno ventilacionog prekopa Zapad.
  • Započeto je ispumpavanje vode iz otkopnog polja Z4/3 gdje se nalazi KMŠČ. Ispumpana je voda iz Transportne prostorije otkopnog polja Z4/3 u dužini od 85 m. Do dna sinklinale ostalo je još 95 m prostorije koja je ispunjena vodom.
  • Vrši se instalisanje transportnih sredstava na liniji Vezno ventilacioni prekop 1 OPZ3-4, Vezno ventilacioni prekop 1 OPZ5, Transportna prostorija OPZ5 na T-10 u Glavnom transportnom niskopu Zapad radi sanacije zarušenog dijelaVezno ventilacionog prekopa 1 OPZ2 .
  • Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.