Kontrolisano upuštanje vode u jamu „Omazići“ zaustavljeno je i požar na nižim kotama požarnog područja ugašen je vodom. Na osnovu hemijskih analiza na izolacionim pregradama požarni gasovi se smanjuju. Oprema u reviru zapad nije ugrožena.

Požar na višoj koti u narednim danima biće tretiran inertizacijom, odnosno ubacivanjem inertnih plinova.

Priprema se plan prospekcije, odplinjavanja, provjetravanja i izolacije dijela jame prema mjestu požara.

Datum početka primjene navedenog plana zavisit će od plinskog stanja na izolirajućim pregradama i plinskog stanja na raspoloživim koderima metanometrijske centrale.