Sa JUG-a 3 članovi Čete za spasavanje ušli su ispod ventilacionog okna i uradili pregradu od negorive antistatične pjene, pored nje urađena je zidana pregrada i stvoreni su uslovi za provođenje plana prospekcije, otplinjavanja, provjetravanja i izolacije dijela jame glavnog transportnog niskopa JUG 1, te glavnog ventilacionog niskopa JUG 2 prema požarnoj zoni.