Vrše se radovi rekonstrukcije stare Transportne prostorije otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad. Ovi radovi ne utiču na dalje postupanje na sanaciji požara. Rekonstruisano je 126 m navedene prostorije. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina nasutog materija u profilu navedene prostorije, te se zbog toga koristi kombinacija mehanizovanog i polumehanizovanog načina rekonstrukcije.

Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2 zbog nepovoljnog uticaja na ispumpavanje vode iz Vezno ventilacionog prekopa Zapad izvode se u toku jedne smjene svakog radnog dana.

Dana, 31.08.2021. godine na 01.09.2021.godine, u skladu sa važećim propisima o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju uglja, u drugoj i trećoj smjeni, ekipe članova Čete za spasavanje po Planovima Štaba službe spasavanja izvršile su prospekciju i otplinjavanje Transportne prostorije otkopnog polja Z4/3, te izvršile pristup elektro mašinskoj opremi u komleksnom mehanizovanom širokom čelu. Navedena rudarska prostorija trenutno se provjetrava separatnim načinom do stvaranja uslova za uvođenje u protočnu ventilaciju.

Odgovorni tehnički rukovodioci i nadzorno tehničko osoblje iz Rudnika „Podzemna eksploatacija uglja“ 01.09.2021.godine, u prvoj smjen,i izvršili su pregled navedene rudarske prostorije i elektro mašinske opreme, te ustanovili sljedeće:

o Transportna prostorija otkopnog pola Z4/3 nije bila zahvaćena požarom, a voda koja je potopila dio navedene prostorije, nakon otplinjavanja, nije onemogućila sigurnu ventilaciju, podgrađenost i prohodnost.

o Kompleks mehanizovanog širokog čela nije bio zahvaćen požarom, niti je bio poplavljen vodom tako da se može konstatovati da nije nanesena šteta navedenoj elektro mašinskoj opremi i da se ista nakon ukidanja vanrednog stanja u jami može sigurno pustiti u rad.

Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.