U proteklih sedam dana:

Rekonstruisana je kompletna stara Transportna prostorija otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad, dužine 175 m i radovi su nastavljeni u kompaktnom dijelu bloka u kojem je izrađeno 23 m od potrebnih 75 m. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina bloka u kojem se izrađuje rudarska prostorija te se zbog toga koristi kombinacija mehanizovanog i polumehanizovanog načina izrade rudarskih prostorija.

Početkom naredne radne sedmice nastaviće se radovi sanacije Transportne prostorije otkopnog polja Z2, koja je bila zahvaćena požarom, sa kote K=54,00 m uskopno, prema Transportnoj prostoriji revira Zapad, koja je bila obustavljena zbog blizine rekonstrukcije Vezno ventilacionog prekopa 1 otkopnog polja Z2 i navedene prostorije.

Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2nastavljeni su i izvode se u svakoj smjeni zavisno od situacije na terenu.

Završeni su radovi rekonstrukcije Vezno ventilacionog prekopa 1 otkopnog polja Z2. Rekonstruisano je ukupno 80 m navedene prostorije koja je bila zahvaćena požarom.

Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.