U proteklih sedam dana:

Vrše se radovi rekonstrukcije stare Transportne prostorije otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad. Ovi radovi ne utiču na dalje postupanje na sanaciji požara. Rekonstruisano je 140 m navedene prostorije. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina nasutog materija u profilu navedene prostorije, te se zbog toga koristi kombinacija mehanizovanog i polumehanizovanog načina rekonstrukcije. Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2 zbog nepovoljnog uticaja na ispumpavanje vode iz Vezno ventilacionog prekopa Zapad izvode se u toku jedne smjene svakog radnog dana. Dana, 31.08.2021. godine na 01.09.2021.godine, u skladu sa važećim propisima o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju uglja, u drugoj i trećoj smjeni, ekipe članova Čete za spasavanje po Planovima Štaba službe spasavanja izvršile su prospekciju i otplinjavanje Transportne prostorije otkopnog polja Z4/3, te izvršile pristup elektro mašinskoj opremi u komleksnom mehanizovanom širokom čelu. Navedena rudarska prostorija trenutno se provjetrava separatnim načinom do stvaranja uslova za uvođenje u protočnu ventilaciju. Odgovorni tehnički rukovodioci i nadzorno tehničko osoblje iz Rudnika „Podzemna eksploatacija uglja“ 01.09.2021.godine, u prvoj smjen,i izvršili su pregled navedene rudarske prostorije i elektro mašinske opreme, te ustanovili sljedeće: oTransportna prostorija otkopnog pola Z4/3 nije bila zahvaćena požarom, a voda koja je potopila dio navedene prostorije, nakon otplinjavanja, nije onemogućila sigurnu ventilaciju, podgrađenost i prohodnost. Pojedine dionice Transportne prostorije otkopnog polja Z4/3 između Vezno ventilacionog prekopa 1 i 2 moraju se pouzeti u podu prostorije zbog „bujanja“ poda prostorije, ali bez zamjene čeličnih okvira lučne podgrade, jer ista nije pretrpjela fizičko mehaničke deformacije. Dionica Transportne prostorije otkopnog polja Z4/3 iznad Vezno ventilacionog prekopa 2 navedenog otkopnog polja do širokog čela nalazi se u projektovanom stanju. oKompleks mehanizovanog širokog čela nije bio zahvaćen požarom, niti je bio poplavljen vodom tako da se može konstatovati da nije nanesena šteta navedenoj elektro mašinskoj opremi i da se ista nakon ukidanja vanrednog stanja u jami može sigurno pustiti u rad. To se odnosi na energetski voz, poluviseći grabuljasti transporter, čelni grabuljasti transporter, kombajn SL 300, te sekcije hidraulične podgrade. oDizel lokomotiva je bila pod vodom, ali se ista može pustiti u rad nakon servisiranja, sušenja i čišćenja elektro mašinskih sklopova. Križište Vezno ventilacionog prekopa 1 otkopnog polja Z3-4, Vezno ventilacionog prekopa 1 otkopnog polja Z2 Transportne prostorije otkopnog polja Z2 i Transportne prostorije otkopnog polja Z2/2 rekonstruisano je i dovedeno u projektovano stanje. Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.