U proteklih sedam dana:

  • Radovi sanacije Transportne prostorije revira Zapad u dužini 252 m i Transportne prostorije otkopnog polja Z2 u dužini od 90 m završeni su. Time je uspostavljeno protočno provjetravanje aktivnog dijela revira Zapad na način koji je bio prije nastanka požara. U ovoj rudarskoj prostoriji izvršena je demontaža svih grabuljastih transportera, (bilo ih je 5 kom), koji su korišteni u fazi rekonstrukcije/izrade. U narednim danima vršiće se ugradnja betonskih postolja za pogonske i povratne stanice dva trakasta transportera, doprema elemenata dva trakasta transportera, (pogonske stanice, povratne stanice, konstrukcije, valjaka, gumenog platna, elektro instalacija i sl.
  • U Ventilacionoj prostoriji otkopnog polja Z4/3 instalirana su dva grabuljasta transportera koji se koriste za „pouzimanje“ i transport „nabujalog“ materijala iz profila navedene prostorije. U prošloj sedmici 175 m navedene rudarske prostorije, pouzimanjem u podu, dovedeno je u projektovani svijetli profil, a ostalo je još 42 m, čime bi bilo omogućeno kopletno ispumpavanje vode iz sinklinalnog dijela prostorije, (cca 50 m).
  • Ovi radovi trebali su biti završeni krajem ove/tekuće radne sedmice, ali zbog prevelike smanjenosti svijetlog profila navedene rudarske prostorije nismo uspjeli okončati ove radove. Očekujemo da će navedeni radovi biti okončani krajem sljedeće radne sedmice. Tada bi otkopno polje Z4/3, gdje se nalazi KMŠČ, bilo uvedeno u protočni sistem ventilacije i stvorili bi se ventilacioni uslovi za pokretanje proizvodnje iz Rudnika „Podzemna eksploatacija uglja“.

Trenutno se Transportna prostorija i dio Ventilacione prostorije otkopnog polja Z4/3 provjetravaju separatnim načinom.

  • Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.