U proteklih sedam dana:

Vrše se radovi rekonstrukcije stare Transportne prostorije otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad. Rekonstruisano je 150 m navedene prostorije. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina nasutog materija u profilu navedene prostorije, te se zbog toga koristi kombinacija mehanizovanog i polumehanizovanog načina rekonstrukcije.

Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2 nastavljeni su i izvode se u svakoj smjeni zavisno od situacije na terenu.

Dizel lokomotiva je pokrenuta, ali je njeno kretanje ograničeno zbog smanjene visine na pojedinim dionicama Transportne prostroije otkopnog polja Z4/3.

Dio transportne prostorije otkopnog polja Z4/3 u dužini od 220 m pouzet je u podu prostorije i prostorija je dovedena na projektovanu visinu. Ostalo je još 130 m navedene prostorije koju treba pouzeti u podu. Nakon toga biće omogućeno kretanje dizel lokomotive i njena upotreba za dopremu repromaterijala.

Izvode se radovi rekonstrukcije Vezno ventilacionog prekopa 1 otkopnog polja Z2. Rekonstruisano je 8 m navedene prostorije koja se podgrađuje trapeznom podgradom tipa JOM.

Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.