U proteklih sedam dana:

  • Rekonstruisana je kompletna stara Transportna prostorija otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad, dužine 175 m i izrađeno je 75 m u kompaktnom bloku Transportne prostorije revira Zapad čime su radovi ušli u Transportnu prostoriju otkopnog polja Z2.
  • Obzirom da su radovi u kompaktnom bloku Transportne prostorije revira Zapad završeni, sa postojeće lokacije nastaviće se radovi rekonstrukcije Transportne prostorije otkopnog polja Z2, niskopno, prema Vezno ventilacionom prekopu 1 Zapad.
  • Nastavljeni su radovi sanacije Transportne prostorije otkopnog polja Z2, koja je bila zahvaćena požarom, polumehanizovano, iz Vezno ventilacionog prekpopa 1 Zapad, sa kote K=54,00 m, uskopno, prema Transportnoj prostoriji revira Zapad. Rekonstruisano je 20 m navedene prostorije. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina narušenog svoda u laporcu pod uticajem požara.
  • Do uspostavljanja protočne ventilacije kroz Transportnu prostoriju revira Zapad i dio Transportne prostorije otkopnog polja Z2 neophodno je rekonstruisati preostalih 74 m Transportne prostorije otkopnog polja Z2 čija rekonstrukcija će od ponedjeljka, 18.10.2021.godine, ići sa dvije tačke, (iz Vezno ventilacionog prekopa 1 Zapad i izTransportne prostorije revira Zapad).
  • Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2iznad mjesta ulaska Transportne prostorije revira Zapad u Transportnu prostoriju otkopnog polja Z2 nastavljeni su i izvode se zavisno od situacije na terenu.
  • Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.