U proteklih sedam dana:

Vrše se radovi rekonstrukcije stare Transportne prostorije otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad. Rekonstruisano je 160 m navedene prostorije. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina nasutog materija u profilu navedene prostorije, te se zbog toga koristi kombinacija mehanizovanog i polumehanizovanog načina rekonstrukcije.

Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2 nastavljeni su i izvode se u svakoj smjeni zavisno od situacije na terenu.

Dizel lokomotiva je pokrenuta, ali je njeno kretanje ograničeno zbog smanjene visine na pojedinim dionicama Transportne prostroije otkopnog polja Z4/3.

Dio transportne prostorije otkopnog polja Z4/3 u dužini od 350 m pouzet je u podu prostorije i prostorija je dovedena na projektovanu visinu. U narednim danima biće namontirana trasa dizel lokomotive u dužini od 350 m te će biti omogućeno kretanje dizel lokomotive i njena upotreba za dopremu repromaterijala.

Izvode se radovi rekonstrukcije Vezno ventilacionog prekopa 1 otkopnog polja Z2. Rekonstruisano je 16 m navedene prostorije koja je podgrađena trapeznom podgradom tipa JOM i 6 m prostorije koja je podgrađena čelićnom lučnom ppodgradom tipa TH-29.

Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.