U proteklih sedam dana:

Vrše se radovi rekonstrukcije stare Transportne prostorije otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad. Rekonstruisana je kompletna prostorija dužine 175 m i radovi su nastavljeni u kompaktnom dijelu bloka u kojem je izrađeno 11 m od potrebnih 75 m. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina bloka u kojem se izrađuje rudarska prostorija te se zbog toga koristi kombinacija mehanizovanog i polumehanizovanog načina izrade rudarskih prostorija.

Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2 nastavljeni su i izvode se u svakoj smjeni zavisno od situacije na terenu.

Dizel lokomotiva je pokrenuta i omogućeno joj je kretanje po pruzi koja je ponovo instalirana u Transportnoj prostoriji otkpnog polja Z4/3 do Transportnog sistema sa beskonačnim užetom u Ventilacionom niskopu otkopnog polja Z4.

Izvode se radovi rekonstrukcije Vezno ventilacionog prekopa 1 otkopnog polja Z2. Rekonstruisano je do sada 40 m navedene prostorije. Prospekcijom je utvrđeno da je ostalo još 40 m navedene prostorije koju je neophodno rekonstruisati. Požar je zaustavljen na 80 m od križišta na koti 54,00 m prema Ventilacionoj prostoriji otkopnog polja Z2/2. Preostalih 20 m Vezno ventilacionog prekopa 1 otkopnog polja Z2 nije bilo zahvaćeno požarom kao ni prostorije iza navedenog prekopa u pravcu kretanja vazdušne struje.

Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.