U proteklih sedam dana:

- Vrše se radovi rekonstrukcije stare Transportne prostorije otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad. Ovi radovi ne utiču na dalje postupanje na sanaciji požara. Rekonstruisano je 110 m navedene prostorije. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina nasutog materija u profilu navedene prostorije, te se zbog toga koristi kombinacija mehanizovanog i polumehanizovanog načina rekonstrukcije.

- Završena je revizija DRP nove Transportne prostorije otkopnog polja Z2 i projekat je poslan u FMERI na odobrenje.

- Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2zbog nepovoljnog uticaja na ispumpavanje vode iz Vezno ventilacionog prekopa Zapad izvode se u toku jedne smjene svakog radnog dana.

- Ispumpavanje vode iz otkopnog polja Z4/3 gdje se nalazi KMŠČ, vrši se neprekidno. Ispumpana je voda iz Transportne prostorije otkopnog polja Z4/3 u dužini od 380 m. Pumpe su obaranjem nivoa vode u prostoriji savladale niskopnu dužinu od 40 m i instalirane su u najnižem dijelu prostorije koja je ispunjena vodom (preostala dužina od 110 m). To je potopljena dužina navedene prostorije koja je ostala da se oslobodi od vode.

Ispumpavanje vode iz transportne prostorije otkopnog polja Z4/3 traje od 09.08.2021.godine. Zbog fizičko mehaničkih osobina vještačke krovine u reviru Zapad ispumpavanjem vode iz navedene prostorije obara se, djelimično, nivo vode i u ostalim potopljenim prostorijama revira Zapad.

Nakon ispumpavanja ovog dijela navedene prostorije biće izvršenaprospekcija i otplinjavanje pristupne prostorije elektro mašinskoj opremi u KMŠČ.

- Vezno ventilaci prekop otkopnog polja Z3-4 i sekundarni vodosabirnik u Vezno ventilacionom prekopu otkopnog polja Z3-4 dovedeni su u projektovano stanje.

- Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.