Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole investitoru RMU „Banovići" d.d. Banovići za izgradnju TE „Banovići", instalisane nazivne snage 350 MW (1x350 MW), odobrene snage priključenja 350 MW (1x350 MW) i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 2.252,3 GWh, čija izgradnja je planirana u granicama postojećeg eksploatacionog polja rudnika RMU „Banovići" d.d. Banovići.


Premijer Federacije BiH je zadužen da informaciju, Zaključak Vlade Federacije BiH i Prijedlog zaključka Parlamenta Federacije BiH, uputi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, te zatraži prethodnu saglasnost u postupku izdavanja ove dozvole kako bi nadležno ministarstvo moglo započeti aktivnosti propisane Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja i izdavanju energetske dozvole.