PLANIRAN NASTAVAK POZITIVNOG POSLOVANJA I U 2021. GODINI

Nadzorni odbor rudnika „Banovići“ na čelu sa predsjednikom mr. Edinom Kurtićem na 40. redovnoj sjednici usvojio je Godišnji plan poslovanja Rudnika za 2021. godinu, proisteklog iz nedavno revidovanog Trogodišnjeg plana poslovanja Društva.

Plan predstavlja instrument za racionalno usmjeravanje osnovnih poslovnih aktivnosti i funkciju Društva, s ciljem najadekvatnijeg iskorištavanja faktora i uslova privređivanja. Na osnovu usvojenog Plana koji osigurava nesmetano funkcionisanje Rudnika, može se normalno krenuti u redovno servisiranje dospjelih obaveza i realizaciju nabavke neophodnih materijala.

Postavljene planske veličine sadržane u Godišnjem planu poslovanja, kao što su proizvodnja i plasman uglja, realizacija otkrivke, izrada pripremnih prostorija i raspoloživost mehanizacije, zasnovane su na ocijenjenim mogućnostima proizvodnje i prodaje uglja. Na osnovu toga u 2021. godini planirano je proizvesti 1.700.000 tona separisanog uglja, plasirati 1.538.000 tona uglja, te realizovati 12 miliona otkrivke. Izrada pripremnih i istražnih prostorija u jami planirana je u dužini od 2.650 metara. Planirana prosječna toplota uglja kretat će se u iznosu od 15,349 GJ/t. Broj zaposlenih ostat će zadržan na nivou od 2.900 izvršilaca sa prosječnom produktivnosti rada od 586 tona uglja po zaposlenom, dok će se prosječna plata kretati u iznosu od 1.190 KM.

Zavisno od situacije na tržištu i mogućnosti plasmana uglja sprovodit će se i politika prodaje uz neophodno stalno praćenje potražnje na tržištu. Na osnovu dosadašnjeg obima plasmana i u 2021. godini planirano je da se najveći dio uglja plasira u TE „Tuzla“ u iznosu od 918.000 tona, što je 59,69% učešća u ukupnom plasmanu. Međutim, već početkom godine JP „Elektroprivreda BiH“ iskazala je potrebu za dodatnim količinama banovićkog uglja od najmanje 20.000 tona, a ostavljena je i mogućnost za isporuku većih količina u zavisnosti od isporuke uglja iz rudnika u Koncernu.

Što se tiče industrijskih potrošača očekuje se realizacija ugovorenih i planiranih količina za 2021. godinu, što bi predstavljalo povećanje u odnosu na prethodnu godinu za oko 50.000 tona separisanog uglja. Također, neki od potrošača najavili su mogućnost preuzimanja većih količina uglja od ugovorenih, a sve u zavisnosti od stanja na tržištu. Poseban akcenat u ovoj godini biće stavljen na proširenje plasmana na ino tržište.

Plan prihoda od uglja urađen je na bazi važećih cijena u 2020. godini. Očekivani prihodi Društva iznose 153.064.398 KM, dok se rashodi predviđaju u iznosu od 152.544.940 KM, iz čega proizilazi pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 519.000 KM. Na planirani finansijski rezultat odrazili su se izdaci za plaće radnika utvrđeni u skladu sa posljednjim izmjenama Granskog kolektivnog ugovora, kojim je povećana najniža neto satnica rada, kao i plan troškova za topli obrok koji je ostao na nivou od 14 KM/dan.

Preduslov za ostvarenje ovakvih rezultata jeste preduzimanje niza mjera ekonomske politikekoje će olakšati finansijski položaj Rudnika. Neke od značajnijih mjera jesu rješavanje velikog broja radnika invalida II kategorije, koji predstavljaju veliko opterećenje troškova Društva, uspostavljanje finansijske discipline, kontrola ukupnih troškova, sniženje troškova na svim nivoima, aktivno vođenje politike cijena uglja, uspostavljanje konsolidacije proizvodnih i ekonomskih tokova, izmirivanje dospjelih obaveza po kreditima, realizacija sporazuma o izmirenju dugova sačinjenih sa ZZO i Zavodom za zapošljavanje.

Neophodno je nastaviti sprovoditi mjere apsolutne discipline u naplati potraživanja, odnosno stvaranju obaveza. Planira se uredno izmirivanje tekućeg dijela dugoročnih obaveza koje dospijevaju u 2021. godini, kao i kratkoročnih zaduženja.

POLITIKA INVESTIRANJA BIĆE VRŠENA STROGOM SELEKCIJOM PRIORITETA

Plan investicionih ulaganja za nabavku neophodnih mašina i uređaja u 2021. godini iznosi 25.851.000 KM, uključujući investicije koje su započete u 2020. godini. U prethodnoj godini i pored svih poteškoća započeto je nekoliko značajnih projekata kao što je nabavka buldozera gusjeničara, a koja već godinama zbog problema sa provođenjem javnih nabavki ne može biti okončana. Jedan od prioriteta je i započeta nabavka primarnog drobiličnog postrojenja na Separaciju.

Tokom ove godine strogom selekcijom prioriteta na sve pogone Rudnika planirana su ulaganja u nabavku mašina i opreme u svrhu produktivnijeg funkcionisanja Rudnika. Neka od značajnijih ulaganja su: nabavka rovokopača gusjeničara, dozera, bušaće garniture, dizel motora CUMMINS, utovarivača, kamiona kipera, specijalnog vozila za proizvodnju eksplozivnih materijala, trakastih transportera, nabavka i ugradnja rezonantnog sita, hidrauličnog bagera gusjeničara, remontovane manevarske lokomotive normalnog kolosijeka, te Optike do Hotela Zlača za internet i televiziju.

- Ambicija nam je da ostvarimo što efikasniju i kvalitetniju proizvodnju uglja, tako da ćemo u narednom periodu nastaviti investicione poslove koje smo započeli u prethodnoj godini, ali i pokrenuti planirane projekte u ovoj godini. Uprkos poteškoćama sa kojima se susrećemo u okviru javnih nabavki, ali i onih koje već godinu dana prouzrokuje pandemija virusa COVID – 19, ići ćemo u pravcu investiranja u neophodnu opremu koja će uticati na povećanje produktivnosti rada i doprinijeti razvoju preduzeća. Nabavka pomoćne mehanizacije je esencijalnog karaktera za Rudnik – rekao je Damir Mrkonjić, v.d. izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti.

Pored planiranih investicija u iznosu od oko 26 miliona KM, prema riječima direktora Mrkonjića, u toku ove godine biće neophodno obezbijediti i finansijska sredstva za realizaciju nabavke odlagača za odlaganje otkrivke iz PK „Turija“ u iznosu od 12.635.999 KM, te 5 miliona KM za vezni transporter za prevoz otkrivke sa PK „Turija“.

Što se tiče izvora finansiranja za realizaciju planiranih investicija sredstva će biti obezbijeđena iz amortizacije, tekućeg priliva, kao i dugoročnih kreditnih sredstava.