Izvještaj neovisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
Polugodišnji Izvještaj o poslovanju RMU''Banovići''d.d.Banovići za period 01.01. - 30.06.2017. godine.
Izvještaj neovisnog revizora za 2016. godinu
Izvještaj o poslovanju RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2016. godinu